In Memory of

Hieu

Minh

Dang

Obituary for Hieu Minh Dang

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc và trân trọng báo tin buồn đến bà con, bạn hữu xa gần của chúng tôi:

 

Ông: ĐẶNG MINH HIẾU

Pháp Danh: Thiện Lành

          Sinh ngày 11 tháng 06 năm 1970 tại Việt Nam.

          Vãng sinh ngày 24 tháng 10 năm 2022, lúc 4:30am tại Home Care Philadelphia, U.S.A.

         

                                   Hưởng dương 53 tui

Tang lễ được cử hành tại: Victor Baldi Funeral Home

1331 S. Broad Street, Philadelphia, PA. 19147     Tel: 215-389-2414.

-------------------------------------------------------

Thứ Tư, ngày 26 tháng 10 năm 2022

Sáng Từ 9:00am - 12:00am Lễ Phát tang, cầu siêu , và  thăm viếng

Chiều 6:00pm – 8:00pm thăm viếng

 

Sáng  Thứ  Năm, ngày 27 tháng 10 năm 2022

                    Từ 9:00am - 11:00am Lễ cầu siêu và  thăm viếng.                   

Đúng 11:00am Lễ di quan. Đi HỎA TÁNG.

 

          Trong lúc tang gia bối rối, có gí sơ suất, xin quý vị thông cảm.

Cáo phó này thay thế thiệp tang

XIN MIẼN PHÚNG ĐIẾU

THAY MT TANG QUYN ĐỒNG CẢM T