In Memory of

Bien

Thi

Nguyen

Obituary for Bien Thi Nguyen

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần Mẹ, Bà Nội, Bà Ngoại của chúng tôi là: Bà Quả Phụ NGUYỄN THỊ BIÊN Đã mãn phần lúc 4:48 PM ngày 5 tháng 11 năm 2022 tại Thành phố Philadelphia, Pennsylvania Hưởng thọ 88 tuổi Linh cữu đuợc quàn tại Victor Baldi Funeral Home 1331 S Broad Street, Phila, PA 19147 Tel: 215-389-2414 Chương trình tang lễ: Chủ Nhật 13 tháng 11 năm 2022 5:00 PM – 6:00 PM: Lễ cầu siêu, Lễ phát tang. 6:00 PM – 9:00 PM: Thăm viếng. Thứ Hai 14 tháng 11 năm 2022 8:00 AM – 9:30 AM: Thăm viếng 10:00 AM: Di quan 11:00 AM – 1:00 PM: Hạ huyệt CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU Tang Gia Đồng Khấp Báo